Tuesday, 21 August 2012

မြန္ခြဲထြက္အဖြဲ ့ပိုင္အိမ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍တရားရံုး၏ မေလ်ာ္မကန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားအားႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ထံတင္ျပ


posted on by
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (ခြဲထြက္)  အဖြဲ႕ပိုင္ဆုိင္ေသာ မြန္ျပည္နယ္  ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေစ်းႀကိဳဖက္ခင္းရပ္  ငန္းေဆး လမ္း၊ အမွတ္ (၅၀) အိမ္ ႏွင့္ ေျမအား တရား႐ုံးမွ မေလ်ာ္  မကန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ကာ  အပ္၀ရမ္း အႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ဆင့္ ေနလ်က္ရွိသည့္အတြက္ အဆုိပါ ကိစၥအား မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (ခြဲ ထြက္)ဥကၠ႒ မြန္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူဦးႏိုင္စိုက္   ခ်မ္းက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးထံ အသနားခံစာ တင္ျပ ခဲ့ေၾကာင္း ဦးႏိုင္စိုက္ခ်မ္း၏ဆက္သြယ္ေျပာ ၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။


“ဒီအိမ္နဲ႔ေျမရဲ႕ မူလပိုင္ရွင္က  ေဒၚျမယဥ္ပါ။ သူက ၁၉၉၉ မွာ ကြယ္လြန္ေတာ့သူခင္ပြန္း ဦးသိန္းေအာင္တင္နဲ႔ သားသမီး ေလးေယာက္ကအေမြဆက္ခံပိုင္ ဆုိင္ခဲ့တာပါ။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေရာက္ ေတာ့ ဦးသိန္းေအာင္တင္က အဲဒီ   အိမ္နဲ႔ေျမကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သမ၀ါယ  မဘဏ္မွာ သိန္း ၁၀၀ နဲ႔ ေပါင္ ထားတာကေန (၃၁.၆.၀၆) မွာ ေခ်းေငြသက္တမ္းကုန္သြားေတာ့ ဘဏ္က ဦးသိန္းေအာင္တင္ကို မြန္ျပည္နယ္တရား႐ုံးတရားမႀကီး  မူအမွတ္ (၇၁/၀၆)နဲ႔ တရားစြဲ တာ၀န္ခံခဲ့တဲ့အတြက္ အၿပီးသတ္  ဒီဂရီခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ ဒီဂရီအရ  ဇာရီမႈ အမွတ္ (၂၁/၀၇)နဲ႔ ေလလံ တင္ေရာင္းတဲ့အခါ ဦးေမာင္ေအး ဆုိတဲ့ လူမ်ဳိးျခားတစ္ေယာက္က ၀င္ကန္႔ကြက္ တယ္။ အဲဒါကို မြန္ ျပည္နယ္တရား႐ုံးကပယ္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်ခဲ့တယ္။

အဲဒီမွာပဲ (၉.၈.၂၀၇)မွာ ဦးသိန္းေအာင္တင္ ကြယ္လြန္သြားေတာ့ အေပါင္ ပစၥည္း  ေလလံတင္ေရာင္းခ်ျခင္း ကို ဆုိင္းင့ံၿပီး ဦးသိန္းေအာင္တင္ရဲ႕ သားသမီးေလးဦးကို အေပါင္ေရြးခိုင္း တာကိုကၽြန္ေတာ္ကပဲ ေငြ စိုက္ၿပီး ေရြးခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ကြယ္လြန္ သူ ဦးသိန္းေအာင္တင္က (၅.၈.၂၀၀၃) ရက္စြဲ ဘဏ္႐ုံးတင္ရန္ ေျမပုံနဲ႔ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္းဘဏ္နဲ႔  ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေမြး/ေရဘဏ္မွာ ထပ္ၿပီး အိမ္နဲ႔ ေျမကိုထပ္ေပါင္တာ (၂၀.၁၂.၂၀၁၀)ရက္စြဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ကပဲ ေရြးထုတ္ေပးခဲ့တာ  ပါ။ အဲသလိုေရြးၿပီး ဦးသိန္းေအာင္တင္ရဲ႕ သား/ သမီး ၄ ဦးက  (၂၇.၂.၂၀၀၈) ရက္စြဲပါစာခ်ဳပ္  အရအၿပီးေရာငး္ခဲ့ဟာကို ကၽြန္ေတာ္၀ယ္ၿပီးတက္ေရာက္ေန ထိုင္တာခုထိပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အပ္၀ရမ္းကေတာ့ လက္ရွိပိုင္ဆုိင္ထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္နဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ဦးသိန္းေအာင္တင္ရဲ႕ သားေဇာ္မိုးေအာင္နာမည္နဲ႔ လာတယ္။ ေဇာ္မိုးေအာင္က ဒီမွာမရွိဘဲ ရန္ကုန္မွာပဲေနေနတာ။ အဲဒီ ၀ရမ္းက ကၽြန္ေတာ္လက္ရွိပိုင္ဆုိင္ထားတဲ့ အိမ္လိုပဲ လာေနေပမယ့္  ကၽြန္ေတာ္က တရား႐ႈံးမဟုတ္တဲ့ အတြက္လံုး၀ မေအာင္ျမင္ပါဘူး”ဟု မြန္ခြဲထြက္ေခါင္းေဆာင္ဦးႏိုင္စိုက္ ခ်မ္းက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ၌  ဦးႏိုင္စိုက္ခ်မ္းက လူမ်ဳိးျခား ဦးေမာင္ေအး(ခ)အပၸေရာင္းအေပၚ  အေပါင္ မကင္းဘဲ လိမ္လည္၀ယ္ယူထားေသာ စာခ်ဳပ္အမွတ္ (၇၆/၀၆)အား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္  ခ႐ိုင္တရား႐ုံး၊ တရား မႀကီး (၁၆၅/ ၁၁)တြင္ စြဲဆုိထားသည္ကုိ ၿမိဳ႕  နယ္တရား႐ုံးမွလည္းေကာင္း၊ မြန္ ျပည္နယ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ကေသာ္ လည္းေကာင္း သိရွိပါေသာ္လည္း  ဦးေမာင္ေအးအႏိုင္ရထားေသာ ဇာရီမႈအမွတ္ (၁၈/၁၁)ျဖင့္ အပ္ ၀ရမ္းအႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္သင့္ လ်က္ရွိၿပီး မလိုလားအပ္ေသာ ရဲအင္အား ၅၀ ေက်ာ္၊ လူမုိက္ (၅၀)ေက်ာ္ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား ျခင္းမရွိဘဲဦးႏိုင္စိုက္ခ်မ္းေနအိမ္ၿခံ  တံခါးအား ဖ်က္ကာ၀င္ေရာက္ သျဖင့္ ဦးႏုိင္စိုက္ခ်မ္း အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးေဆာင္၍  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ေဖာ္ ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္းလူမ်ဳိးျခား  တစ္ဦး၏ မတရားသျဖင့္ရထားေသာ  အႏုိင္ရထားေသာ ဇာရီမႈအမွတ္ (၁၈/၀၁) အား ပိတ္သိမ္းေပးရန္ ႏွင့္ မြန္ခြဲထြက္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရေနေသာကာလအတြင္း လူမ်ဳိးျခားတစ္ဦး၏ မတရားအႏိုင္  က်င့္ မႈေၾကာင့္ ပဋိကၡမ်ားမႀကီး  ထြားလာေစရန္ သမၼတႀကီးထံတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ခန္႔ခန္႔(ဒႆနိက)
http://www.hotnewsweekly.com/archives/9543

No comments:

Post a Comment