Tuesday, 4 December 2012

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား လုိက္လံ ဖမ္းဆီးျခင္းကုိခံေနရ ျခင္းအေပၚ သတိထားရန္လုိအပ္ေနၿပီ


ဒုတိယအၾကိမ္ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာပဋိပကၡအတြင္း ပါ၀င္ ပတ္သတ္ ေနသည္ဟု စြပ္စဲြခံရ သရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႔အျပားတြင္ ရဲမွဴးႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးမွ လုိက္လံဖမ္း ဆီးလ်က္ ရွိရာ ေဒခံမ်ားက လုပ္ကုိင္စား ေသာက္ရန
အဆင္ မေျပ ဘဲျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အထူးသတိထားရန္လုိအပ္ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဖမ္းဆီးရမည့္လူစာရင္း တြင္ျပည့္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ လုံး၀ပါ၀င္ပတ္သတ္မႈမရွိသူမ်ား၊ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းတက္ေနေသာသူမ်ားလည္းပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။
ယင္းအတြက္ ပန္းေျမာင္းမွ ဆယ္ဦးစာရင္းလည္းပါ၀င္ၿပီး တစ္ဦးအားဖမ္းဆီးထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အလားတူပင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအေတာ္ မ်ားမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားကုိလည္း စစ္ေဆးေမးျမန္းမည္ဟု ေခၚယူကာျပန္မလႊတ္ဘဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
ထုိသုိ႔ အတင္းအားဓမၼေခၚယူထိန္းသိမ္းထားျခင္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အတြင္း ဦးေဆာင္သူ ေနာက္ကြယ္ကႀကိဳးကုိင္သူမ်ားမဟုတ္သည့္အတြက္ ဆင္ျခင္သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိၾကပါသည္။ အာဏာအားကုိးျဖင့္ ထင္ရာစုိင္းေနၾကမည္ဆုိလ်င္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အထူးနစ္နာမႈမ်ားရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး စာရင္းထဲပါေနသူမ်ားမွာလည္း အေျခအျမစ္မရွိဘဲ ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္ရာ လုံး၀မျဖစ္ႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလီ မ်ားက စာရင္းေပးသျဖင့္သာ ထုိသုိ႔လုိက္လံဖမ္းဆီးေနျခင္းသည္ လြန္စြာ ဆုိးရြာေန ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဖမ္းဆီးျခင္းကုိ အျမန္ဆုံးရပ္တန္႔ေပးပါရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအေနျဖင့္္ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆုိသင့္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ထုိသုိ႔ မရပ္တန္႔ပါက ရခုိင္ျပည္ နယ္တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားလာႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။
ေက်ာက္ေတာ္၊ေျမာက္ဦး၊မင္းျပား၊ေျမပုံ၊ေပါက္ေတာ အစရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္လည္း ထုိသုိ႔ေနစဥ္ဖမ္းဆီးခံေနရသူ၈၀ ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္းလည္းသိရွိရပါသည္။
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ရခုိင္ရြာေပါင္း ၁၂ ရြာကုိ ဘဂၤလီမ်ား ၀င္ေရာက္မီးရိႈ႕လူသတ္ခဲ့ စဥ္က ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားမွာ ယေန႔တုိင္ဖမ္းဆီးျခင္းကုိ မခံရဘဲ လြပ္လပ္စြာလုပ္ကုိင္ စားေသာက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယင္းအတြက္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ ဖမ္းဆီးျခင္းကုိ လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ႏုိင္ငံေရးသမားအသုိင္း အ၀ုိင္းမွ ေျပာဆုိၾကပါသည္။
ထုိသုိ႔လုိက္လံဖမ္းဆီးျခင္းသည္ ပဋိပကၡ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေစရန္ တြန္းအားေပးေန သကဲ့သုိ႔ ရဲႏွင့္ျပည္သူမ်ားစိတ္၀မ္းကြဲကာ မျဖစ္သင့္သည္မ်ားလည္းျဖစ္လာႏုိင္ပါ သည္။
ယခုခါ ဖမ္းဆီးရန္စာရင္းတြင္ပါ၀င္ေနသူမ်ားသည္ အျပစ္မရွိသျဖင့္ အဖမ္းမခံႏုိင္ဘဲ ရဲမ်ားရြာထဲသုိ႔ ၀င္လာလ်င္ တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္အျဖစ္သုိ႔ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ကုိယ္က မလုပ္ဘဲ မည္သူမွ် ဖမ္းဆီးခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ မတရားသျဖင့္ လုိသလုိဆြဲသြင္းကာ လုိက္လံဖမ္းဆီးေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အား ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစသကဲ့သုိ႔ ဒုျပည္နယ္ရဲမွဴးႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးအေနျဖင့္လည္း စည္းစိမ္ဥစၥာတုိးလာၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာမည္မဟုတ္ ေပ။ မေကာင္းေသာလုပ္ရပ္ကုိ လုပ္လ်င္ မေကာင္းေသာအက်ိဳးေပးမည္ဆုိသည္ ကုိလည္း သိရွိနားလည္သင့္ၿပီဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။
ဖမ္းမည္ဆုိလ်င္ ႏွစ္ဘက္လူမ်ိဳးမ်ားကုိဖမ္းဆီးရမည္ျဖစ္ၿပီး ရခုိင္တုိင္းရင္းသား မ်ားကုိသာ တစ္ဘက္သတ္ဖမ္းဆီးေနျခင္းသည္ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ လည္းမ်ားစြာ ထိခုိက္ေစသည္ပါသည္။ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘ၀အုိးအိမ္မ်ား ကုိလည္း ျခိမ္ေျခာက္ေနသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနပါသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ထုိလုပ္ရပ္မ်ားကုိ သိႏုိင္မည္မဟုတ္သျဖင့္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ေနာက္ကြယ္ကႀကိဳးကုိင္သူမ်ားဟု ဆုိရာတြင္ မည္သုိ႔မွ် မဆုိင္သည့္လယ္ သမားမ်ားသည္ ထုိသုိ႔ႀကိဳးကုိင္လႈပ္ရွားဖုိ႔ေနေနသာသာ ကုိယ့္အိမ္ကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိပင္ ေကာင္းစြာမလုပ္တတ္သည့္ ဆင္းရဲသားေတာင္သူလယ္သမား မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးသိေအာင္ တင္ျပေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဒုျပည္နယ္ရဲမွဴးႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၏ ဖုန္းနံပါတ္မွာ 0949640066 ျဖစ္ၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္မီဒီယာသမားမ်ား စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ရန္အတြက္ တင္ျပ လုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment