Saturday, 22 December 2012

နစက မွဴး ေအာင္ႀကီး ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၃၀ ခ်မွတ္ခံရေၾကာင္းသိရ

ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ဘဂၤလီမ်ား အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ျခင္း အား တားဆီးႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ လာဒ္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ နစက ဌာနခ်ဳပ္မွဴး ေအာင္ႀကီးအား ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၃၀ ခ်မွတ္လုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔ တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္လုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါေအာင္ႀကီးသည္ ဘဂၤလီမ်ားအား အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ႏွင့္ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းျခင္းမရွိခဲ့သည့္အတြက္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ရြာေပါင္းမ်ား စြာမီးရႈိ႕ခံလုိက္ရသည့္အတြက္ အစုိးရမွ ဖမ္းဆီးျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လုိက္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း နစက အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ ေျပာဆုိၾကပါသည္။

No comments:

Post a Comment