Sunday, 30 September 2012

ေဒသခံမ်ား တုိင္ၾကားခ်က္အရ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႈးအခ်ိဳ႕ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္

ထား၀ယ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၅

ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်ဟု ေဒသခံမ်ားက တိုင္ၾကားလာပါက လက္ရွိ အုပ္ခ်ဴပ္ေနသည့္ ေက်းရြာ အုပ္ ခ်ဴပ္ေရးမႈး ျပန္လည္စီစစ္ျပီး ေရႊးခ်ယ္ခန္႕ထားလ်က္ရွိေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႈးရုံးထံမွ သိရသည္။

ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥပေဒ ထြက္ရွိၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ေက်းရြာလူထု၏
လိုအပ္ခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္ကာ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် ျပဳန္လည္ စိစစ္ခန္႔ထားၿပီး ထား၀ယ္ ခရိုင္ အတြင္းတြင္ ယင္းသို႕ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္သည့္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႈး ၇ ဦးခန္႕ရွိျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ရုံးထံမွ သိရသည္။

“ရြာေတြက တိုင္စာတက္လာရင္ စီစစ္ျပီး လိုအပ္ရင္ ျပန္ေရြးေပးပါတယ္ ” ဟု ထား၀ယ္ခရိုင္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရး မႈးရုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမး္ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နဘု လယ္ေဒသ၊ ထိန္ၾကီးေက်းရြာ အုပ္စု ၊ မယင္းၾကီးေက်းရြာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႈ အဖဲြ႕၀င္ (ရာအိမ္မႈး ) အား စက္တင္ဘာလအတြင္းက ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း တက် ျပန္ လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။

မယင္းၾကီးေက်းရြာကို ထိန္ၾကီးေက်းရြာမွ တဲြဖက္ အုပ္ခ်ဴပ္သည္။

အဆိုပါ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရး အဖဲြ႕၀င္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူၾကည္ညိဳေလးစား ကာ ၾသဇာတိကၠမ ရွိသည့္ ရပ္မိရပ္ဖ ငါးဦးအား ရပ္/ေက်း ဥပေဒႏွင့္အညီ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ ေရႊးခ်ယ္ကာ ၾကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕အျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းကာ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ထံမွသိရသည္။

အသစ္ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႈးဥပေဒ ၏ အခန္း (၄)ရွိ ရပ္ကြက္ သို႕မဟုတ္ ေက်းရြာ အုပ္ ခ်ဴပ္ေရးမႈး ခန္႕ထား တာ၀န္ေပးျခင္းအခန္း ၊ ပုဒ္မ (၈) အရ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႈးသည္ ၾကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕မွ တင္ျပသည့္ အမည္စာရင္းပါ ပုဂၢိဳလ္အား ရပ္ေက်းဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႈး တစ္ေယာက္တြင္ ရိွရမည္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုပါက ခရိုင္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႈး၏ အတည္ျပဳခ်က္ကို ယူျပီး ေရႊးခ်ယ္ ခန္႕ထားရမည္ျဖစ္သည္။

“ ရြာလူၾကီးကို အရင္ကဆို အထက္ကေရြးျပီး အုပ္ခ်ဴပ္ဖို႕ တာ၀န္ေပးတယ္။ အခု ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ရြာ လူၾကီးကို ေရႊးခ်ယ္ရလို႕ ပိုေကာင္းတယ္” ဟု အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ ဦးထြန္းသီးက ဆိုသည္။

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႈးအား ယခုကဲ့သို႕ ကိုယ္တိုင္ေရႊးခ်ယ္သည္ကို ေက်နပ္ေၾကာင္း၊ ရပ္ရြာ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘာသာေရး က႑မ်ားတြင္ သြက္လက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ျပီး ရပ္ရြာကို အက်ိဳးျပဳသူ ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ လိုအပ္ခ်က္ရွိလွ်င္လည္း ၀ိုင္း၀န္း ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္ရြာအေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ၁၁ ႏွစ္ ခန္႕ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည္ ဦးလိႈင္က ဆိုသည္။

ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရမႈး ဥပေဒကို ရြာသူရြာသားေတြ နားလည္သိရွိေအာင္ အရင္ရွင္းျပ ေျပာျပေပး ရန္လိုအပ္ၿပီး ေရႊးခ်ယ္မႈ အဆင့္ဆင့္တြင္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရး အပိုင္းမွ ၀င္ေရာက္ မစြက္ဖက္ရန္လိုေၾကာင္း မ ယင္းၾကီးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးအဖဲြ႕၀င္ ေရႊးခ်ယ္ပဲြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သည့္ ထား၀ယ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သက္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“အုပ္ခ်ဴပ္ေရးပိုင္းက ၀င္ျပီး စြက္ဖက္မႈရွိရင္ မွ်တတဲ့ ေရႊးခ်ယ္မႈ ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သက္ က ဆိုသည္။

ႏုိင္ငံျပဳျပင္ ေၿပာင္းလဲေရးကို ေအာက္ေျခ အဆင့္အထိ ျမွင့္တင္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႕ မိန္႕ခြန္း တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။

ျမိဳ႕နယ္ ဖံြ႕ျဖိဳးေရး အစီအမံ တိုင္းတြင္ အုပ္ခ်ဴပ္မႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခဲြမႈမ်ားကို ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ျပီး ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းျဖင့္သာ ထိန္းေက်ာင္း၍ ျပည္သူမ်ား အတြက္ သိသာ ထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ ရပ္ ေပၚေပါက္ေစရန္ ယင္းမိန္႕ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ႕သည္။

ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရး ဥပေဒအား ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။

Dawei Watch

No comments:

Post a Comment