Monday, 3 December 2012

UN လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရခုိင္လာမည္

ကုလသမဂၢ UN လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈႏွင္႔ အေရးေပၚကူညီေရး ဆိုင္ရာ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ms. Valerie Amos က ယခု လဆန္းပိုင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ေလ႔လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UN က ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္သည္။

Ms. Valerie Amos သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ရက္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္းနုိင္ငံ သုံးနုိင္ငံကုိ လာေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏွင္႔ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္တုိ႔မွာ ၄င္း၏ ပထမဆုံး ခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို အဓိကထား ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္သည္။

UN အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလာေရာက္မႈ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကုိသာ ဦးစားေပး ကူညီလုပ္ေဆာင္ေနသျဖင္႔ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြါးခဲ႔သည္။
UN လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရခုိင္လာမည္

ကုလသမဂၢ UN လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈႏွင္႔ အေရးေပၚကူညီေရး ဆိုင္ရာ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္  Ms. Valerie Amos က ယခု လဆန္းပိုင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ေလ႔လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UN က ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္သည္။

 Ms. Valerie Amos သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ရက္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္းနုိင္ငံ သုံးနုိင္ငံကုိ လာေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏွင္႔ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္တုိ႔မွာ ၄င္း၏ ပထမဆုံး ခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို အဓိကထား ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္သည္။

UN အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလာေရာက္မႈ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကုိသာ ဦးစားေပး ကူညီလုပ္ေဆာင္ေနသျဖင္႔ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြါးခဲ႔သည္။

No comments:

Post a Comment